Bestuur

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een team van 8 personen, bijgestaan door de artistiek leider Jack Nieborg.

  • Peter Sloot, voorzitter
  • Geert Pepping, secretaris
  • Berend Vrielink, penningmeester
  • Ineke Bron-Reuling, productieleider Shakespearetheater
  • Willemien ten Kate, algemene zaken
  • Olof de jong, techniek, theater en gebouwen
  • Gosse Eefting, productieleider Globetheater
  • Jeanine de Boer, jeugdtheater

Artistiek overleg

Regelmatig is er een artistiek overleg om te bepalen hoe het complete toneelbeeld er uit gaat zien. Binnen de grote lijnen van de regie zullen de decors, het licht, de kostuums en uiteraard ook de grime zó op elkaar afgestemd worden, dat er een harmonieus geheel ontstaat. Aan dit overleg nemen alle disciplines deel.

De productie wordt professioneel ondersteund door:


Vrijwillige medewerkers

Aan de productie doen gemiddeld 150 vrijwillige medewerkers mee. Je komt ze o.a. tegen bij:de kostuumgroep, de dinsdag- en donderdagploeg, de grimgroep, de E.H.B.O, de parkeerregelaars, de keuken- en barmedewerkers, de gastvrouwen- heren, de kaartcontrole en verkoop, de bediening van licht en geluid, de programmaverkoop en leden van het jeugdtheater.
Hieronder drie groepen vrijwillige medewerkers uitgelicht:

De kostuumgroep

De toneelvereniging heeft haar eigen kostuumgroep. Deze groep, bestaande uit zo'n 30 dames uit Diever en omgeving, vervaardigt onder leiding van kostuumontwerpster Margot van der Kamp de kostuums voor alle spelers.

De 'kostuumgroep' heeft een eigen atelier in het Shakespearehuis, waar men één dag in de week samenkomt. Daar wordt niet alleen aandacht besteed aan de kostuums, maar ook aan alle te dragen kettingen, riemen, gordels, beenkappen, sieraden en andere kleurrijke glitterpracht. Tijdens de voorstelling zijn er altijd enkele dames aanwezig om opgelopen schade snel te herstellen. 

De dinsdag- en donderdagploeg

Onderhoud van het theater, de directe omgeving ervan (de tuin) en het Shakespearehuis valt onder verantwoordelijkheid van de vereniging en wordt wekelijks uitgevoerd door de vrijwillige medewerkers van de dinsdag- en donderdagploeg.

Daarnaast is een deel van deze medewerkers actief met de bouw van het decor, wat jaarlijks onder leiding van decorontwerper Janco van Barneveld, wordt neergezet. De totale groep bestaat uit ongeveer 30 personen. Zowel mannen als vrouwen doen hier aan mee.

De grime-groep

In de ruime grimesalon van het Shakespearehuis wordt onder leiding van Jolanda Slager door de grime-groep vorm gegeven aan de grimeerkunst en worden acteurs en actrices 'omgetoverd' tot 'echte' Shakespearefiguren.