Historisch overzicht

Historisch overzicht

Kort

Vanaf 1946 voert de toneelvereniging Diever ieder jaar een toneelstuk op van William Shakespeare. De voorstellingen vinden plaats in het eigen Shakespearetheater in Diever. In totaal worden er dit seizoen 28 voostellingen gegeven, waarvan 7 try-outs. De artistieke leiding is in handen van Jack Nieborg.
Daarnaast is er een afdeling 'jeugdtheater', waar jonge spelers en speelsters vertrouwd worden gemaakt met het optreden in een toneelvoorstelling.

In het verleden werden er in de wintermaanden blijspelen in het Drentse dialect opgevoerd.

Uitgebreid

De Toneelvereniging Diever & Het Shakespearetheater 

Van 1946 tot 1979: dokter BroekemaDe toneelvereniging Diever is in 1939 opgericht door mevrouw Meyboom (echtgenoot van de toenmalige burgemeester van Diever) en meester Stoop, onderwijzer aan de lagere school.
In de 2e wereldoorlog werd de vereniging ontbonden en op 24 mei 1946 heropgericht. Op 31 augustus datzelfde jaar werd voor het eerst 'Midzomernachtdroom' van Shakespeare, onder regie van dr. Broekema, opgevoerd. 
Dr.. Broekema was de stuwende kracht. Hij had in zijn studententijd veel (amateur) toneel gespeeld, en ook gefigureerd bij het beroepstoneel en hij wilde de inwoners van het toen nog afgelegen en stille Drentse dorp Diever deelgenoot maken van zijn liefde voor het theater en in het bijzonder, voor het werk van William Shakespeare.

Op 31 augustus 1946 - de verjaardag van koningin Wilhelmina - werd 'Een Midzomernacht-droom' opgevoerd in het daarvoor met eenvoudige middelen tot stand gebrachte openluchttheater in de Dieverse bossen.
Broekema regisseerde volgens de toen gangbare opvattingen: hij gaf nauwgezette aanwijzingen hoe, wat en waar er gespeeld moest worden, en drukte ook zijn stempel op de kostuumontwerpen, de decors, de grime, het licht, de muziek, de affiches, ja zelfs de ezelskop van Spoel de Wever was zijn persoonlijke werkstuk.
Het resultaat: klassiek-romantische voorstellingen, die meteen al grote waardering oogstten.
De spelen in Diever hadden - en hebben - een opmerkelijk collectief karakter. Geen persoonlijk bejubelde hoofdrolspelers, maar applaus voor alle medewerkers tezamen: voor de stratenmaker en de dominee, de schoolmeester en de schoenmaker, de vrouw van de burgemeester en de dochter van de kastelein, en al even veel lof voor de eigen kostuumgroep, de decor- en theaterbouwers, de grime-groep, de belichters en al die anderen. Jaar in, jaar uit boden zich in Diever en al spoedig ook uit de omringende plaatsen meer dan genoeg vrijwilligers aan.

Broekema regisseerde:

Een Midzomernachtdroom (1946, 1947, 1955, 1965, 1970), De Storm (1948, 1964, 1977), Hamlet (1950), Driekoningenavond (1951, 1962, 1971), As you like it (1952, 1966, 1974), Eind goed, al goed (1953), King Lear (1954, De getemde feeks (1956, 1967, 1975), Veel leven om niets (1957), Romeo en Julia (1958, 1973), De vrolijke vrouwtjes van Windsor (1959, 1969), de Koopman van Venetie (1960, 1972), Leer om leer (1961, 1976), Julius Caesar (1963), Het spel der vergissingen (1968, 1978).
Slechts eenmaal in1949 was men Shakespeare ontrouw en speelde men Peer Gynt van Ibsen.

Van 1979 tot 1999: Wil ter Horst-Rep

Geheel onverwacht overleed dokter Broekema in het voorjaar van 1979; de voorbereidingen voor 'De vrolijke vrouwtjes van Windsor' waren al begonnen. Het toeval wilde, dat er een beroepsregisseur in de buurt woonde: Wil ter Horst-Rep, die dokter Broekema al enige malen had geassisteerd. Wil Rep had na haar opleiding aan de Toneelschool in Amsterdam een ruime theater-ervaring opgedaan; zij was inmiddels in Drenthe komen wonen en bleek gelukkig bereid de regie in Diever over te nemen.
Vooral in het begin streefde zij niet naar een totale ommezwaai, maar wel wilde ze de spelers meer ruimte geven voor eigen initiatief en een vrijere expressie.
Onder haar regie ontwikkelde zich, in plaats van de klassiek-romantische stijl, een meer realistische vertolking van de Shakespeare-teksten. Zoals zij het zelf uitdrukte: "Het is vaak een worsteling, voor mij én de spelers, om tot de kern van een stuk te komen. Maar uiteindelijk smelt je weer samen en kom je tot een goed resultaat." 

1988: Stratford

Wil Rep, geschoold in vrije expressie, gaf in latere producties aan haar eigen interpretatie van de rollen een sterker accent. 1988 was voor haar en de spelers een indrukwekkend jaar: er kwam een uitnodiging uit Stratford-upon-Avon - de geboorteplaats van Shakespeare - om daar twee voorstellingen te geven van "Een Midzomernachtdroom", die dat jaar al in Diever was opgevoerd.
Het succes in Engeland was zo groot, dat de Toneelvereniging een Shakespeare-vlag ontving die op de hele wereld slechts in drie theaters tijdens de opvoeringen gehesen mag worden: Stratford, Alabama en Diever.

Wil Rep regisseerde:

De vrolijke vrouwtjes van Windsor (1979, 1991), Een Midzomernachtdroom (1980, 1988), Driekoningenavond (1981, 1992), Hendrik IV (1982), Een Winteravondsprookje (1983, 1996), As you like it (1984, 1994), Romeo en Julia (1985), De getemde feeks (1986, 1998), De Storm (1987, 1999), Othello (1989), Hamlet (1990), King Lear (1993), De koopman van Venetië (1995), Leer om Leer (1997)

Van 1999 tot heden: Jack Nieborg

In 1999 besloot Wil Rep, na ruim 20 regie-jaren in Diever, met haar werkzaamheden te stoppen. De vereniging ging op zoek naar een nieuwe regisseur en de keuze viel unaniem op Jack Nieborg.
Nieborg stelt, dat hij de spelers niet propt in het beeld dat hijzelf van een rol heeft, maar dat hij samen met hen op zoek gaat naar wat ze zelf aan kwaliteiten in zich hebben. Spelregie is voor hem vooral ook: de spelers dingen niet in plaats van wel laten doen. Al het overbodige wil hij weg laten   vallen. Zo moet elke repetitie een feest worden, maar toch: "Ik maak de voorstelling voor het publiek, niet voor de spelers", zegt hij.
Hij richt zich op een breed publiek, met "grote" voorstellingen met heel veel spelers en onverwachte, vaak komische theatereffecten. Geen deftigdoenerij, maar bloemrijk, populair spel, zonder plat te worden.
"Het mooiste vind ik", aldus Nieborg, "als de ene helft van het publiek lacht en de andere helft zich afvraagt waaróm". Na zijn eerste stuk in Diever kon men lezen in de pers: "Een féést.., maar dan wel een , waar goed over is nagedacht".

Jack Nieborg regisseerde:

Pericles (2000), Een Midzomernachtdroom (2001 en (winter 2013), Cymbeline (2002), De vrolijke vrouwtjes van Windsor (2003), Timon van Athene (2004), Driekoningenavond (2005), beide delen van Henry IV (2006), As You Like It (2007), Macbeth (2008), Much Ado About Nothing (2009), The Two Gentlemen of Verona (2010), Hamlet (2011), The Comedy of Errors (2012), Othello (2013) Lang leve de liefde (Love Labours Lost) (2014), Romeo en Julia (2015), Richard III (2016), De Getemde Feeks (2017), King Lear (2018) en Maat voor Maat (2019)

Diever als Shakespeare-dorp 
 

De Shakespeare-voorstellingen in Diever genieten al jarenlang in heel Nederland - en zelfs buiten de grenzen - grote belangstelling. Zo'n 23.000 liefhebbers bezoeken jaarlijks de voorstellingen. De stukken werden aanvankelijk gespeeld in de vertaling van Burgersdijk.
Sinds 1982 werden de teksten in eigentijds Nederlands geschreven door Emmy Wijnholds, maar regisseur Jack Nieborg schrijft zijn eigen vertaling. Het theater ontving driemaal bezoek van koningin Juliana en ook Beatrix heeft driemaal een voorstelling bijgewoond: eenmaal als prinses en tweemaal als koningin. 
Sinds 1970 staat midden in het dorp voor de 16e-eeuwse kerk een bronzen beeld van de kunstenaar Arie Teeuwisse, voorstellende de elfenkoningin Titania en Spoel de wever met zijn ezelskop.