2020 Jubileumjaar
75 jaar Shakespeare in Diever


Speeldata 2020
Shakespearetheater

Gespeeld wordt:

Macbeth + Comedy of Errors

 • Try-outs:
  Juni: za. 13, vr. 19 en za. 20, vr. 26 en za. 27 aanvang 20.30 uur.
  Juli: vr. 3 en za. 4, aanvang 20.30 uur.
  Aug.: wo. 5, aanvang 20.30 uur.

 • Première:
  vr. 7 aug., aanvang 20.30 uur.

 • Voorstellingen:
  Aug.: za. 8, wo. 12, vr. 14, za. 15, wo.19, vr. 21 za. 22, wo. 26, vr. 28 en za. 29 aanvang 20.30 uur
  Sept.: vr. 4, za. 5,  vr. 11, en za. 12,  aanvang 20.30 uur.

 • Matinee:
  za. 22 aug. 14.30 uur

 • Inleidingen:
  Vanaf zaterdag 8 augustus geeft dr. Hans Jansen, Rijksuniversiteit Groningen, voorafgaand aan de voorstellingen een inleiding, matinee uitgezonderd. Aanvang inleiding 18.45 uur.

 • Entree: Try-out €.14,50; Voorstelling €.17,50; Inleiding €.8,50.
  (Entreekaarten voor de inleiding worden alleen verkocht in combinatie met de voorstelling, is incl. WILLIAM / programma)

 • Rolstoelen:
  Aantal rolstoelplekken is beperkt. (altijd aangeven bij info- en ticketlijn dat u rolstoelgebruiker bent)

Zomer 2020 in het Globetheater

In het Globetheater wordt in de zomer van 2020, in verband met het jubileumjaar, eveneens een toneelstuk opgevoerd, getiteld:

De Plattelandsvrouwen vereniging afdeling Diever brengt het wereld-beroemde Schotse stuk anno 1946

 Zie voor speeldata en informatie de Globewebsite: www.globetheaterdiever.nl

KAARTVERKOOP


Webshop

Contact

Voor info kaartverkoop, info voorstellingen en webshop

Theaters

Shakespearetheater en Globetheater
Hezenes 3
7981 LD  Diever

 

 ANBI-gegevens

Wij zijn een ANBI-instelling.
Wilt u een donatie of gift doen? Dat kan...
De Toneelvereniging Diever is opgenomen in het register van erkende ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en eventuele legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.
De notaris kan u hierover nadere informatie verstrekken: notariaat Varekamp

 Toneelvereniging Diever 

 • Historie: De toneelvereniging Diever is in 1939 opgericht door mevrouw Meyboom (echtgenoot van de toenmalige burgemeester van Diever) en meester Stroop, onderwijzer aan de lagere school.
  In de 2e wereldoorlog werd de vereniging ontbonden en op 24 mei 1946 heropgericht. Op 31 augustus datzelfde jaar werd voor het eerst 'Midzomernachtdroom' van Shakespeare, onder regie van dr. Broekema,  opgevoerd. Sindsdien wordt er ieder jaar een stuk van Shakespeare opgevoerd.
   
 • Statutair:
  Naam en zetel
  Artikel 1:          
  De vereniging draagt de naam:
  Toneelvereniging Diever
  Hezenes 3
  7981 LD  Diever (gemeente Westerveld)
   
  Doel
  Artikel 2:
  1. De vereniging heeft ten doel het meewerken aan ontwikkeling en ontspanning door het voorbereiden en ten tonele brengen van theaterstukken en het in meer ruim zin beoefenen van het toneelspel.
  2.Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

            a.         meerdere toneelproducties per jaar voor te bereiden en ten tonele te brengen;
            b.         van het enthousiasmeren van de jeugd voor het toneelspel door middel van het onder de
                        aandacht brengen en uitvoeren van jeugdtoneel;
            c.         het organiseren van gastproducties;
            d.         het bespelen van het bij de vereniging in eigendom zijnde Dieverse openluchttheater en het ter
                        beschikking stellen hiervan aan andere gezelschappen en aldus mee te werken aan
                        het voortbestaan van de plaatselijke openluchtspelen.

 • RSIN-nummer: 26.41.756.

 • Organisatie:
  De dagelijks organisatie is in handen van het uit 8 personen bestaande bestuur. De vereniging heeft rond de 300 leden. Zowel bestuur als leden doen de werkzaamheden geheel op vrijwillige basis.
  De vereniging heeft geen medewerkers in loondienst. Wel worden de leden bij de uitoefening van de werkzaamheden ondersteunt door beroepskrachten, die hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen.
   
 • Kort verslag activiteiten toneelvereniging Diever in 2018:
  Evenals voorgaande jaren bracht de vereniging een toneelstuk van Shakespeare voor het voetlicht. In 2018 werd 'King Lear' opgevoerd. In totaal kwamen ruim 24500 bezoekers naar de 26 voorstellingen. De inleidingen voorafgaande aan de voorstellingen werden eveneens flink bezocht.
  Sinds enkele jaren speelt ook het jeugdtheater jaarlijks een stuk van de 'grote meester'. In een speciale bewerking werd door de jongste groepen 'de kleine Hamlet' opgevoerd. De oudere groep speelde 'Othello'.

 • Beleidsplan 2018 - 2023

 • Financiële jaaroverzichten: 2012, 2013, 2014, 2015201620172018