Macbeth + Comedy of Errors
 

2021 jubileumjaar: Macbeth + Comedy of Errors

Beste Shakespeareliefhebber,

Volgend jaar is het precies 75 jaar geleden dat we in Diever begonnen met de inmiddels zo bekende openluchtspelen. Al sinds 1946 worden de stukken van Shakespeare gespeeld.

Macbeth + de Comedy of Errors

De kortste komedie en tragedie van Shakespeare, samen in een voorstelling.

De Comedy of Errors is een hilarische reeks misverstanden rondom twee paar tweelingen met dezelfde naam, die niet van elkaar weten dat ze zich gelijktijdig op dezelfde plek bevinden.

Macbeth heeft de koning vermoord, diens lijfwachten doodgestoken en dat allemaal omdat vreemde wezens hem hebben voorspeld dat híj koning zal worden. Maar twijfel blijft. En spijt ook. Bij elke nieuwe moord die nu moet volgen. Want eens bloed, altijd bloed, steeds meer bloed. Macbeth verzucht dan ook: “Ik probeer om niet te denken aan wat ik gedaan heb. Ik zou willen dat ik mezelf kon vergeten.”

De inleiding

De inleidingen voorafgaand aan de voorstellingen worden gegeven door dr. Hans Jansen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij gaat Hans in op de achtergronden, de door Shakespeare gekozen personages en zijn inspiratiebronnen. Dat zorgt voor een verhelderend en vaak verrassend inzicht in het werk van Shakespeare.

Rolverdeling

COMEDY OF ERRORS

ANTIPHOLUS van SYRACUSE
ANTIPHOLUS van EPHESE
ADRIANA - vrouw van Antipholus  
van Ephese
LUCIANA - haar zus
HENK - hulp in de huishouding
DROMIO van SYRACUSE
DROMIO van EPHESE
EGEON - handelaar
XENOKRATIS - een koopman
SOLINUS - hertog van EPHESE
EMILIA - dirigente kinderkoor
BALTHASAR - handelaar
ANGELO - de goudsmit
GEZELSCHAPSDAME
DOKTER KNIJP
WETSDIENAAR
DIENDER
DIENDER
DIENDER
DIENDER
KINDERKOOR jeugdtoneel
KINDERKOOR jeugdtoneeL
KINDERKOOR jeugdtonee
KINDERKOOR jeugdtoneeFLORIS ALBRECHT

PASCAL VAN DER AA
ANNE PETER VAN MUIJEN  

BERT WIJERS
PHILIPPIEN BOS
INGE WIJIERS
BERT BIJKER
DICK VAN VEEN
FRANS PLANKEN
BEREND VRIELINK
MARION JUCH
EDWIN FREI
DICK DRENTH
TAMARA WIJMA
GOSSE EEFTING
PETER VAN DER VEEN
GERT JAN VAN MUIJEN
GERARD CONIJN
BOUDEWIJN SMITS
MARCO MEIER
HEKS / SIWARD
HEKS / JONGEN
HEKS / MEISJE
FLEANCE

MACBETH

MACBETH - generaal in het leger
BANQUO - generaal in het leger
MACARTHUR - moordenaar

CADBY -  moordenaar
LADY MACBETH
MALCOLM - zoon van Duncan
DONALBAIN - zoon van Duncan
MACDUFF
ROSSE
DUNCAN - Koning van Schotland
LADY MACDUFF
LENOX
SIWARD SR - Generaal
HOFDAME
SCHOTSE GENEESHEER
POORTWACHTER
ANGUS
MENTIETH
SEYTON - officier bij Macbeth
SOLDAAT
JUNIOR
zoon van Macduff
dochter van Macduff
zoon van Banquo