Toneelvereniging Diever


  • Historie
De toneelvereniging Diever is in 1939 opgericht door mevrouw Meyboom (echtgenoot van de toenmalige burgemeester van Diever) en meester Stroop.
In de 2e wereldoorlog werd de vereniging ontbonden en op 24 mei 1946 heropgericht. Op 31 augustus datzelfde jaar werd voor het eerst 'Midzomernachtdoor' van Shakespeare, onder regie van dr. Broekema,  opgevoerd. Sindsdien wordt er ieder jaar een stuk van Shakespeare opgevoerd.
 
  • Statutair
Naam en zetel
Artikel 1:          
De vereniging draagt de naam Toneelvereniging Diever en is gevestigd te Diever (gemeente Westerveld)
 
Doel
Artikel 2:
  1. De vereniging heeft ten doel het meewerken aan ontwikkeling en ontspanning door het voorbereiden     en ten tonele brengen van theaterstukken en het in meer ruim zin beoefenen van het toneelspel.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
            a.         meerdere toneelproducties per jaar voor te bereiden en ten tonele te brengen;
            b.         van het enthousiasmeren van de jeugd voor het toneelspel door middel van het onder de
                        aandacht brengen en uitvoeren van jeugdtoneel;
            c.         het organiseren van gastproducties;
            d.         het bespelen van het bij de vereniging in eigendom zijnde Dieverse openluchttheater en het ter
                        beschikking stellen hiervan aan andere gezelschappen en aldus mee te werken aan
                        het voortbestaan van de plaatselijke openluchtspelen.

Duur

Artikel 3:          
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
Bovenstaande staat weergegeven in de statuten van de Toneelvereniging Diever, bekend onder registratienummer 20.247.
 
  • Kamer van Koophandel:
De vereniging staat geregistreerd onder nummer 40046416 bij de Kamer van Koophandel.
 
  • Fiscaal nummer:
De vereniging is bij de belastingdienst bekend onder nummer: 26.41.756.
 
  • Organisatie
De dagelijks organisatie is in handen van het uit 7 personen bestaande bestuur. De vereniging heeft rond de 300 leden. Zowel bestuur als leden doen de werkzaamheden geheel op vrijwillige basis.
De vereniging heeft geen medewerkers in loondienst. Wel worden de leden bij de uitoefening van de werkzaamheden ondersteunt door beroepskrachten, die hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen.
 
  • Kort verslag activiteiten toneelvereniging Diever in 2015.

Evenals voorgaande jaren bracht de vereniging een toneelstuk van Shakespeare voor het voetlicht. In 2015 werd één van de bekendste stukken, 'Romeo en Julia' opgevoerd. In totaal kwamen ruim 21000 bezoekers naar de 26 voorstellingen. De inleidingen voorafgaande aan de voorstellingen werden eveneens flink bezocht.
Sinds enkele jaren speelt ook het jeugdtheater jaarlijks een stuk van de 'grote meester'. In aangepaste vorm werd 'Hamlet' opgevoerd.
Verder organiseerde de vereniging voor haar leden 2 spel / ontspanningsbijeenkomsten.